Fräcka nya lokaler

Var igår på ett för mig nytt företag och jobbade. Kroppsspråk var det stora temat och det var ett himla gott gäng. Vi pratade om vikten av att bli mer medveten om sitt eget kroppsspråk och de signaler man sänder ut. Faktiskt oavsett om man rör sig eller inte. Och...

Mångfald

Avslutade dagen igår på Grant Thorntons nätverk och lyssnade till en kvinna som pratade om mångfald och hur vi var och en kan jobba för att ändra på t ex våra fördommar om andra som är ”olika” oss. Mycket intressant. Hon berättade också om det år hon hade...