Teamarbete

Det verkar hänga kvar även nästa år detta med att vilja jobba med att utveckla och stärka sina olika team. Antingen för att de inte kommunicerar och fungerar så bra idag och man vill ändra på det. Eller så för att se till att det ska bli ännu bättre. Jag gillar att jobba med teamutveckling av vilken orsak det än är och att få vara med och uppleva när attityd och stämning förändras. Helkul!