Kroppsspråk

Denna vecka innehåller mycket av det jag ska göra just Kroppsspråk. Det är ju så himla kul! Och nyttigt! Tror att många vill ha med detta i utbildningen för sin personal för det hjälper till så att vi blir bättre på att kommunicera och agera med varandra. Både givetvis kunder och våra kollegor. Ibland säger man rätt och tycker att man gör rätt men kunden har tolkat detta helt annorlunda än det var tänkt och det beror i de flesta fallen på att just kroppsspråket blev fel. Eller när man säger något till kollegan och han/hon gör nästan precis tvärtom och då var kanske inte kroppsspråket så rätt. Kul också att filma detta så att man lär även av att se sig själv.