Instagram

Nu har jag, tror jag, klarat att installera Instagram för både Katt4you.se och för A&O Image. Har hört så mycket om detta nu så det var dags även för mig att jobba med Instagram. Har nöjt mig med Facebook och bloggar tidigare men tänkte att om andra kan så kan väl jag. Vet ännu inte i vilken omfattningen jag kommer att göra det men man ska ju se även detta som ett bra sätt att marknadsföra sig. Hur jobbar du med sociala medier?