Vad väljer du?

Vad skulle du helst gå på? En inspirerande föreläsning (2 tim) om hur Mental träning och din Kroppsspråkskommunikation gör dig framgångsrik eller en motivernade workshop (3 tim) om Proaktivitet och hur du kan utvecklas och bli starkare med Mental träning?