HRV kompletterar mental träning

Både igår och idag har jag lärt mig mer om hur man kan jobba med den mentala träningen för att styra och kontrollera hjärtrytmen och få fördelar av det på hälsan och känslorna. Vi jobbar med Tanke – Känsa och Andning för att finna Koherens som gör att man kan påverka hjärtrytmen och sänka oro och stressnivån. Mycket spännande och detta kommer jag att komplettera mina utbildningar och framför allt då de workshops i mental träning som jag kör nu plus också de enskilda samtal man kan välja att ha med mig i den mentala träningen.