Sälj

Denna vecka avslutade vi en omgång med kundbemötande och sälj med en grupp som normalt inte säljer men har mycket kundkontakt. Jag upplever att de ändå nu kunde tänka sig att,  precis som på många många företag, börja tänka ur kundens synvinkel och öka värdet av att vara kund hos dem genom att oftare erbjuda dem nya bra förslag till vad som kan öka kunden resultat på sitt håll. Då är numera ett vanligt tänk och behov att alla medarbetare på ett företag som inte är alldeles för stort tänker i form av försäljning då det inte längre är ekonomiska försvarbart att det bara är säljaren som gör det. Har varit mycket kul dagar!