Gott team?

Just nu innehåller många av mina utbildningar hur vi kan bli bättre på att jobba tillsammans. Både inom ett team, alla medarbetare, och också hur vi kan funka bättre ihop ledare och medarbetare. Tror att det är viktigt att vi ser att kommunikation är en av de bitar man ständigt måste jobba med, både med ord, språk, röst och kroppsspråk. Det finns så många olika sätt att få fram ett budskap, även när man sitter still med armarna i kors och gör eller säger ingenting under ett möte, det är ett budskap det med. En stor medvetenhet om våra signaler och hur vi tolkar andra signaler är både nyttigt och kul att ägna tid åt.