Nytt material

Har haft med Självkänsla och Självförtroende länge som en del i mina olika utbildningar. När kunderna har velat haft med det så klart. Nu är det dags att skapa en specialutbildning med bara detta då det verkar finns en stor efterfrågan på detta. Ofta vet man vad som ska göras men någonstan hindrar självförtroendet oss från att göra det och då bygger vi inte vår Självkänsla. Detta ska vi råda bot på nu. Vill också hitta ett nytt och annorlunda sätt att göra detta på.