Press

Artikel i tidningen Må Bra 21 februari 2012, där jag är ”expert” om kroppsspråk och dess signaler och betydelse.

Artikel i tidningen Må Bra, tisdag 21 februari 2012

Artikel i tidningen Må Bra Feb -12 med Kicki Eldh

Artikel i Götene Tidning, tisdagen den 19 april 2011 efter några kvällars utbildning för företagare i Götene kommun.

Artikel i Götene tidning 19 april 2011

Ett 80-talet personer inom handel, i Götene, går en utbildning i service och sälj. Kursen är en del av det omfattande arbete köpmännen har påbörjat för att utveckla handeln i Götene. Del ett av kursen hölls i onsdags av Kicki Eldh på restaurang Taste. Hur nära får man stå en kund? 90 sekunder har man på sig att ge kunden ett gott intryck av sig själv. Detta var smakprov på vad handlarna i Götene fick ta del av under onsdagens säljmöte i onsdags.

Kursen är en del av det arbete som köpmännen har påbörjat för att ge Götene en bra handel. Kicki Eldh, ifrån Göteborg, arbetar som utbildningskonsult och höll i kursen. Hennes ämnen fokuserar på kroppsspråk, det första intrycket, sälj och att ha rätt mentalt tänk.

Kroppen talar sitt tydliga språk
Det var en uppsluppen stämning och skratten var aldrig långt borta under kvällen. Med demonstrationer på hur man inte ska gå till väga bröts skratten loss. Men inget är givet, det som kan vara fel i ett läge kan vara rätt i ett annat. Att tyda kroppsspråk är en stor del av att kunna ge rätt service till sin kund.
Det var en stor delaktighet bland åhörarna och demonstrationer framfördes i grupp och även inför alla.

Stereotypa standardfraser
Kicki hade som okänd kund gått runt i butikerna under dagen och själv bildat sig en uppfattning om servicen. Handlarna var mycket nyfikna på vad de kunde förbättra och vad hennes uppfattning var. – Jag såg vissa förbättringar ni kan börja med direkt, berättade Kicki. Stå inte bakom kassan hela tiden, rör er i butiken.

Hon hade även hört vissa fraser som hon är väldigt trött på att höra. ”Kan jag hjälpa dig med något?” eller liknande fraser har vi nog alla hört alldeles för många gånger. Hon gav tips på hur man kan bryta de stereotypa standardfraserna och bli lite mer personlig. Handlarna insöp det hon sa och nickade eftertänksamt.

Kicki vill få människor att inse och använda sin potential. Kvällens diskussioner gav vissa personer en bekräftelse på att de gör rätt i det som de var osäkra på, det gav även smak på att arbeta mer kreativt.

Text och bild  Jael Jansdotter

 

Artikel i Provinstidningen, 22 oktober 2009, efter en utbildningsserie för handlare i Åmåls kommun.

Artikel i Provinstidningen, 22 oktober 2009

 

Artikel i Lerums tidning, torsdag den 27 januari 2007, efter några utbildningskvällar med företagare i Lerums kommun.

Artikel i Lerums tidning, 25 januari 2007

 

Artikel i Nerikes Allehanda

Artikel i Nerikes Allehanda

 

A&O Image
Långströmsgatan 34C       418 70 Göteborg
070-485 49 19         kicki.eldh@aoimage.se