Mål & Motivation

Motivation Curves

 

Mål & Motivation

  • Dina mål är din hjälp att varje dag fatta rätt och bra beslut
  • Målet hjälper dig att ständigt lyckas och därmed hela tiden ha en hög motivation och engagemang
  • Din höga motivation och energi ”smittar” av sig på dina kunder och dina medarbetare
  • Många små uppnådda mål ger dig styrka att vara kreativ och proaktiv
  • Du får hjälp att jobba med mål och rätt mentalt tänk enskilt eller i grupp, vad som är mest effektivt för dig

För utbildningar och föreläsningar inom detta område kan många ämnen ingå som bl a:

Proaktiv    Motivation    Inspiration    Feedback    S.M.A.K    Mental styrka    Attityd    Självbild    Energi    Handlingsplan    Framgång    Självförtroende    Resultat    Vinning

 

A&O Image
Långströmsgatan 34C       418 70 Göteborg
070-485 49 19         kicki.eldh@aoimage.se